وبلاگ خبرهای ماهواره ای ایران
شبکه های ایرانی  PEN - Iran TV - Didar - Tapesh - Omid-e-Iran - Jaam-e-Jam Int با فرکانس جدید زیر بروی ماهواره هاتبرد بروی ایر رفتند :

11117
27500
vertical
3/4

+ نوشته شده در  2 May 2006ساعت 16 PM  توسط مدیر   |